Sekibaku Shibari Dojo Sofia
Ippon shibari

Ippon shibari

Това е третата базова техника. Ръцете се връзват зад гърба една за друга, като ставите на лактите са „заключени“.  Изпълнява се с едно въже.

Ippon – едно
Shibari – връзване