Sekibaku Shibari Dojo Sofia
Kaeshi nawa shibari

Kaeshi nawa shibari

Това е втората базова техника. Състои се от Honmosubi на китките и две намотки със смяна на посоката над гърдите. Изпълнява се с едно въже. 

Kaeshi – смяна на посоката
Nawa – въже
Shibari – връзване