Sekibaku Shibari Dojo Sofia
Kannuki shibari

Kannuki shibari

Това е петата базова техника. Състои се от Honmosubi на китките, три намотки над гърдите и две под гърдите. Изпълнява се с две въжета.

Kannuki – пристягане на две намотки една към друга
Shibari – връзване