Sekibaku Shibari Dojo Sofia
Karami gote

Karami gote

Това е допълнителна техника към петте базови. Ръцете се връзват зад гърба в ниска позиция с две намотки над гърдите. Изпълнява се с едно въже.

Karami – секс
Gote​ – връзване на ръцете зад гърба