Sekibaku Shibari Dojo Sofia
Kodem shibari

Kodem shibari

Това е първата базова техника. Състои се от Honmosubi на китките и две Hojo намотки около мишнците. Изпълнява се с едно въже.