Шибари курс за начинаещи-Shibari ZERO Course

Shibari Zero Course

Shibari ZERO Course - Шибари курс за начинаещи

English below


Shibari Center Ви кани на тримесечен курс за начинаещи. Курсът е за всички, които искат да опитат шибари и да се докоснат до основите на комуникацията посредством въжета.

ЦЕЛ:
Основни умения за връзване, биомеханика на тялото и комуникация.

КАКВО включва курсът?: знания за безопасност и рисковете, свързани с връзването, позиции на тялото, общуването чрез връзване и разчитане реакциите на партньора.
Техники за връзване, разделени на три части.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Три месеца, разделен на три модула по един месец. Уроците се провеждат два пъти седмично, по един час.

Вторник и четвъртък:

  • I група: 12:00 – 13:00 ч.;
  • II група: 13:15 – 14:15 ч.;
  • III група: 18:00 – 19:00 ч.;
  • IV група: 19:30 – 20:30 ч.

Максимален капацитет на групата – шест двойки.
Облекло – удобно, за предпочитане прилепнало към тялото, за моделите.
Практикуваме боси или с чорапи.

ЗАПИСВАНЕ: на имейл: shibari.center@gmail.com

ЦЕНА: 120 лв. на месец – общо 360 лв. за целия курс. Цената е за двойка.
Занятията се провеждат по двойки.

Инструктор: Ludvig Rigger – единственият сертифициран шибари инструктор в България.

Очакваме ви!


Shibari Center invites you to a three-month course for beginners. The course is for those of you who want to try shibari and understand the basics of rope communication.

PURPOSE:
What we aim for: basic tying skills, body control, and communication by ropes.

WHAT the course includes: learning the risks associated with bondage and how to practice safely, body positions & movement, communicating through ropes, and reading the partner’s responses.

DURATION:
Three months, divided into three modules of one month. Lessons are twice a week during the week, for one hour:

Tuesday and Thursday:

  • Group I: 12:00 – 13:00;
  • Group II: 13:15 – 14:15;
  • Group III: 18:00 – 19:00;
  • Group IV: 19:30 – 20:30

EQUIPMENT:
Clothing – comfortable, preferably tight ones as for Yoga.
We practice barefoot or with socks.

Price: BGN 120 per month – a total of BGN 360 for the entire course. The price is for a couple. Only for couples!

CONTACT US: email: shibari.center@gmail.com

Instructor: Ludvig Rigger – the only certified shibari instructor in Bulgaria.

Join us!