Други събития

Други събития

ORSS - Open Rope Space Sofia (Rope Jam)

Open Rope Space Sofia, или както ние го наричаме – ORSS, е т.н. Rope Jam, срещи, на които можете да практикувате Shibari, да намерите нови партньори, да се вдъхновите за нови идеи или да подоворите за Shibari. 

Обикновено се събираме на всеки две седмици. За повече информация натиснете бутона по-долу. 

Art of Shibari - Introduction

Всеки месец правим среща-запознаване с шибари. Срещите протичат под формата на дискусия и демонстрация. 

Темите, които обсъждаме са различни аспекти на шибари и мотивите и нуждите, които пораждат необходимостта от практикуването му. Стилове, школи, обучения, майстори, и други. 

За повече информация натиснете бутона по-долу.