Други събития

Събития

Workshop | Flogging Basics

В този практически насочен семинар ще се запознаем с основите на флогирането –

  • Видове флогъри;
  • Основни движения с една ръка;
  • Безопастност;
  • Последователност при използване на няколко флогъра;
  • Контрол на силата и прецизността;
  • Практичеки упражнения с много повторения за изграждане на навици и самоподготовка

За повече информация натиснете бутона по-долу. 

Shibari Performance by Ludvig

Ludvig Rigger периодично изпълнява шибари пърформънс. Shibari Performance е артистична демонстрация на изкуството Shibari на сцена. 

За повече информация натиснете бутона по-долу. 

ORSS - Open Rope Space Sofia (Rope Jam)

Open Rope Space Sofia, или както ние го наричаме – ORSS, е т.н. Rope Jam, срещи, на които можете да практикувате Shibari, да намерите нови партньори, да се вдъхновите за нови идеи или да подоворите за Shibari. 

Обикновено се събираме всяка събота вечер. За повече информация натиснете бутона по-долу.