Art of Shibari – Introduction

Art of Shibari-Introduction

Запознаване с изкуството шибари

Питали ли сте се какво е Shibari? Ами какъв е този стил Yagami (Sekibaku) и какво е по-различното?
В такъв случай, това събитие е за вас!
 
Каним ви на среща, в която ще можете да се запознаете с това много популярно японско изкуство на връзването.
 
Ще наблегнем на мотивите и нуждите, които пораждат необходимостта от шибари. Ще се опитаме да изясним защо някои хора имат необходимост да бъдат връзвани или да връзват, и какво им дава това. С това ще отговорим и на въпроса за стиловете в шибари – какво значи стил и какви са целите и подходите в различните стилове.
 
Заповядайте в школата ни, където ще можете да се чувствате уютно и комфортно. Докато пиете ароматно кафе или чай, ще ви покажем основните техники на шибари и начинът, по който се прилагат.
 
Вход: 5 лв.
Свободни разговори.
Безплатно кафе/ чай!
Дискретност!
 
Необходимо е предварително записване на e-mail: shibari.center@gmail.com
(Местата са ограничени!)
Очакваме ви!
Art of Shibari-Introduction

Art of Shibari - Introduction

Have you ever wondered what Shibari is? What is Yagami style (Sekibaku) and what is the difference?
In that case, this event is for you!
 
We invite you to a meeting where you can be introduced to this popular Japanese art of tying.
We will emphasize the motives and needs that cause the need for shibari. We will try to clarify why some people need to be tied or to tie and what does it give them. This will also answer the question of styles in shibari – what does style mean and what are the goals and approaches in different styles.
 
Welcome to our Shibari studio, where you can feel comfortable and relaxed. While you’re drinking coffee or tea, we’ll show you some techniques of Shibari and the way they’re applied.

Entrance: 5 BGN

Free Talks.
Free coffee/tea!
Discretion!

We need a pre-subscription via e-mail: shibari.center@gmail.com
(Limited places available)
See you there!