Sekibaku Shibari Dojo Sofia

Sekibaku shibari

Стилът Секибаку е основан от японският шибари майстор Рен Ягами (Ren Yagami) Освен на техниката на връзване и уменията с въжетата, се набляга на:
  • изучаването на биомеханиката на тялото;
  • възможностите за контрол;
  • начини за постигане на сексуална възбуда и удоволствие в процеса на връзване;
  • начини за създаване на асоциации между акта на връзване и сексуалния му еквивалент.