Обучение

Школата ни предлага разнообразни форми на обучение, съобразени с нуждите и възможностите на желаещите да се развиват в шибари. За подробности и записвания, кликнете върху линка на съответното обучение.

Редовно обучение в група – това е основното ни обучение. То има няколко предимства – обучавате се заедно с други курсисти с близко до вашето ниво. Създавате навици за редовна практика. Темпото е съобразено с нивото на курсистите, като се набляга на детайлното изучаване на техниките и разбирането на принципите им. С времето добивате умения за ефективност, скорост и прецизност на движенията. Обстановката е приятелска и подкрепяща.

Семинари в група – за всички, които не могат да посещават редовните ни обучения. Семинарите са подходящи и хората, живеещи извън София.

Курсове – обучение в групи за определен срок и/или посветени на конкретен аспект от шибари.

Индивидуално обучение – Индивидуалното обучение е най-ефективният начин за учене. Обучението е съобразено с вашите нужди. Можете да резервирате редовни уроци, които да ви дадат структурирано обучение, или еднократни – върху конкретна тема или въпрос.