Индивидуално обучение по шибари

Индивидуалното обучение  по шибари е най-ефективният начин за учене.

Обучението по шибари е съобразено с вашите нужди. Можете да резервирате редовни уроци, които да ви дадат структурирано обучение, или еднократни – върху конкретна тема или въпрос.

Чрез индивидуално обучение по шибари можете:

  • Да ускорите напредъка си – като допълнение към груповите занимания
  • Да изясните конкретен въпрос, който не присъства в другите обучения или имате нужда от допълнителна практика
  • Да практикувате при пълна дискретност

Записването става чрез съобщение на studio.sekibaku@gmail.com

Цени за индивидуални уроци по шибари:

  • Еднократни уроци: 120 лв.
  • Пакет от пет урока: 500 лв.

Всеки урок по шибари е с продължителност два часа. При първото обучение си предвидете допълнителен час за разговор и обсъждане, който е безплатен. Така ще изясним целите и нуждите ви, за да имате максимална полза от уроците.