Шибари курс за начинаещи-Shibari ZERO Course

Shibari Zero Course

Shibari ZERO Course - Шибари курс за начинаещи

English below


Sekibaku Shibari Dojo Sofia Ви кани на едномесечен курс за начинаещи. Курсът е за всички, които искат да опитат шибари и да се докоснат до основите на комуникацията посредством въжета.

ЦЕЛ:
Основни умения за връзване, биомеханика на тялото и комуникация.

КАКВО включва курсът?: знания за безопасност и рисковете, свързани с връзването, позиции на тялото, общуването чрез връзване и разчитане реакциите на партньора.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Четири седмици. уроците ще бъдат веднъж седмично, в зависимост от предпочитанията ви:
– в сряда от 19:30 до 21:30 часа
– или в събота от 14:00 до 16:00 часа

ОБОРУДВАНЕ:
Предлагаме въжета за ползване, ако нямате свои.
Облекло – удобно, за предпочитане прилепнало към тялото, както при йога.
Практикуваме боси или с чорапи.

ЗАПИСВАНЕ: чрез съобщение до Sekibaku Shibari Dojo Sofia или на имейл: studio.sekibaku@gmail.com

ЦЕНА: 100 лв.
Занятията се провеждат по двойки. Ако нямате партньор, ни пишете, за да обсъдим възможните варианти.

Участниците, които проявяват силен интерес и показват необходимите качества, могат да бъдат поканени за членство в нашата школа и достъп до редовната програма за обучение в стил #Sekibaku#Shibari.

Инструктор: Ludvig Rigger – единственият сертифициран шибари инструктор в България.

Очакваме ви!


Sekibaku Shibari Dojo Sofia invites you to a one-month course for beginners. The course is for those of you who want to try #shibari and understand the basics of rope communication.

PURPOSE:
What we aim for: basic tying skills, body biomechanics and communication.

WHAT the course includes: learning the risks associated with bondage and how to practice safely, body positions & movement, communicating through ropes and reading the partner’s responses.

DURATION: Four weeks. Classes are once a week, depending on your preferences:
– on Wednesday from 19:30 to 21:30
– or Saturday from 14:00 to 16:00

EQUIPMENT:
We offer ropes for use if you don’t have any.
Clothing – comfortable, preferably tight ones as for Yoga.
We practice barefoot or with socks.

CONTACT US: via message to Sekibaku Shibari Dojo Sofia or via email: studio.sekibaku@gmail.com

Course members who have a strong interest and show the necessary qualities can be offered membership in our school and access to the regular #Sekibaku Shibari style training program.

Instructor: Ludvig Rigger – the only certified shibari instructor in Bulgaria.

Join us!