Shibari ZERO Course – Шибари курс за начинаещи

Shibari Zero Course-Chest_Harness

Shibari ZERO Course - Шибари курс за начинаещи

English below


Ако искате да усвоите основите на изкуството Shibari, то този курс е за вас.

Какво включва курсът?: Техники за връзване, разделени на три части. Безопасност и рискове, контрол на тялото на партньора, общуване посредством връзване.

Продължителност: Три месеца. Уроците се провеждат два пъти седмично. 

  • Всеки понеделник и вторник;
  • Идвате между 19 и 20 ч. и оставате два часа.
  • Курсът продължава три месеца;
  • Всеки урок включва обучение и практика.

Облекло – удобно, за предпочитане прилепнало към тялото, за моделите (тези, които ще бъдат връзвани).
Практикуваме боси или с чорапи.

Записване: на имейл: shibari.center@gmail.com или се обадете на 0899792181 (следобяд или вечер).

Такса: 330 лв.

Таксата е за двойка. Уроците се провеждат по двойки.

Инструктор: Ludvig Rigger – единственият сертифициран шибари инструктор в България.

Очакваме ви!


If you want to learn the basics of Shibari, then this course is for you.

What the course includes: Tying techniques divided into three parts.
Safety and risks, control of the partner’s body, communication through ropes.

Duration:
Three months. Lessons are twice a week during the week:

  • Every Monday and Tuesday;
  • You arrive between 7 and 8 pm and stay for two hours;
  • The course lasts three months;
  • Each lesson includes training and practice.

Equipment:
Clothing – comfortable, preferably tight ones as for Yoga.
We practice barefoot or with socks.

Contribution: BGN 330.

The price is for a couple. Тhe training is for couples only!

Contact us: email: shibari.center@gmail.com or call +359 899 792 181 (afternoon or evening).

Instructor: Ludvig Rigger – the only certified shibari instructor in Bulgaria.

Join us!

Нашият адрес:

ж.к. Разсадника, бл.9 между входове Б и В, 1330, София