Shibari

На тази страница ще намерите информация за различни аспекти от шибари.

Започваме с шибари речник

Този речник ще ви позволи да направите свои проучвания и да имате солидна основа върху шибари термините, както и да ви помогне в произношението им.